Dzisiaj jest: 18 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

Taxi lodz, taxi w lodzi

KONKURS - „WYGRAJ DARMOWE PRZEJAZDY Z TAXI 800 400 400”

Taxi 800-400-400 jest jedną z największych firm taksówkowych działających na terenie Polski.

 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj darmowe przejazdy z TAXI 800 400 400”

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest „Miejskie Przedsiębiorstwo Transportowe Tele-Taxi 400-400 s.c. z siedzibą w Łodzi (90-231 Łódź) przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 225/243; NIP: 7280017139,
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

- posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

- zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

- udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację.

 1. Konkurs trwa od 19.08.2015-11.09.2015 godz. 23:59
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 • 3. NAGRODA

1. Nagrodami w konkursie są vouchery o wartości 10, 15, 20, 30, 50 pln (zwany dalej “Nagrodą Główną” w ilości jedna sztuka każdego nominału)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 • 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. O wyborze zwycięzców zdecyduje komisja konkursu, składająca się z przedstawicieli Korporacji TAXI 800400400.
 2. Informacja o Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 3. Sposób odbioru nagrody ustali Organizator z zwycięzcą po zakończeniu konkursu.
 4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
 5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stroniewww.400.ploraz na Fanpage.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 • 5. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 


Taxi 800-400-400 jest jedną z największych firm taksówkowych działających na terenie Polski.

 

Zapisz

Zapisz

Polish English French German Spanish

 

Pobierz Logo   Filmik O aplikacji

POBIERZ LOGO 

Taxi 800 400 400 jest jedną z największych firm taksówkowych działających na terenie Polski.

W Łodzi i okolicach, przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku do dyspozycji Naszych klientów jest 1200 taksówek osobowych, ponad 100 vanów, 10 bagażówek i 15 kurierów. Swoją działalność rozpoczęliśmy 1 września 1993r. Po kilku miesiącach firma miała już swoje filie w Zgierzu, Aleksandrowie, Konstantynowie i Pabianicach. Dziś w ponad 30 miastach w Polsce (m.in.: Łódź, Piotrków Trybunalski, Kielce, Olsztyn, Warszawa, Radomsko, Bełchatów) można zamówić taksówkę dzwoniąc pod numer 800 400 400.

 

 

Pobierz LogoFilmik O aplikacji

POBIERZ LOGO 

Taxi 800 400 400 jest jedną z największych firm taksówkowych działających na terenie Polski.

W Łodzi i okolicach, przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku do dyspozycji Naszych klientów jest 1200 taksówek osobowych, ponad 100 vanów, 10 bagażówek i 15 kurierów. Swoją działalność rozpoczęliśmy 1 września 1993r. Po kilku miesiącach firma miała już swoje filie w Zgierzu, Aleksandrowie, Konstantynowie i Pabianicach. Dziś w ponad 30 miastach w Polsce (m.in.: Łódź, Piotrków Trybunalski, Kielce, Olsztyn, Warszawa, Radomsko, Bełchatów) można zamówić taksówkę dzwoniąc pod numer 800 400 400.

 

-->

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.